Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 89 - sgk Sinh học 8

Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào?

Bài làm:

Câu 3: Sự tiêu hóa hóa học ở dạ dày diễn ra như sau :

  • Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim amilaza (đã được trộn đều từ khoang miệng) thành đường mantôzơ ở giai đoạn đầu. khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.
  • Một phần prôtêin chuỗi dài được enzim pepsin trong dịch vị phân cắt thành các prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3-10 axit amin).
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021