Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 175 - sgk Sinh học 8

Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Chúng giống và khác nhau ở những điểm nào?

Bài làm:

Giải bài 1 trang 175 sgk Sinh 8 | Để học tốt Sinh 8

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021