Giải bài 9 sinh 8: Cấu tạo và tính chất của cơ

 • 1 Đánh giá

Cơ và xương cùng thực hiện chức năng vận động. Tùy vào vị trí và chức năng mà cơ có hình dạng khác nhau, điển hình là bắp cơ có hình thoi dài.

A. Lý thuyết

I. Cấu tạo bắp cơ và tế bào cơ

 • Mỗi bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó cơ gồm nhiều sợi cơ (tế bào cơ).
 • Cấu tạo tế bào cơ:
  • Gồm nhiều tơ cơ (tơ cơ mảnh và tơ cơ dày xen kẽ nhau)
  • Phần đĩa sáng không có sự xen kẽ của 2 loại tơ cơ gọi là tấm Z.
  • Tiết cơ là đơn vị cấu trúc của cơ nằm giữa 2 tấm Z.

II. Tính chất của cơ

 • Cơ có tính chất co và dãn nhờ sự di chuyển của các tơ cơ.
 • Khi tơ cơ mảnh xuyên sau và tơ cơ dày thì cơ co. Và ngược lại, cơ dãn.

III. Ý nghĩa của hoạt động co cơ

 • Cơ co khi có kích thích của môi trường của chịu ảnh hưởng của hệ thần kinh
 • Các nhóm cơ phối hợp hoạt động giúp cho cơ thể vận động.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đặc điểm nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Khi các em đi hoặc đứng, hãy để ý tìm hiểu xem có lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co. Giải thích hiện tượng đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Có Khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa ? Vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ


 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021