Công của cơ là gì? Công của cơ được sử dụng vào mục đích gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Công của cơ là gì? Công của cơ được sử dụng vào mục đích gì?

Bài làm:

Câu 1:

  • Công cơ là đại lượng sinh ra khi cơ co tạo 1 lực tác dụng làm vật di chuyển.
  • Công của cơ được sử dụng trong các thao tác vận động trong lao động. Nếu có một lực F tác động vào vật làm vật dịch chuyển t quãng đường s theo phương của lực thì sản sinh một công là : A = Fs.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021