Nêu một vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ phân hệ nào

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu một vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ phân hệ nào.

Bài làm:

Câu 3: Một số cơ quan bộ phận của cơ thể:

  • Gan
  • Tim
  • Phổi

--> Bạch huyết lưu thông trong các cơ quan đó là nhờ hệ thống mạch bạch huyết và mạch máu

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021