Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể ?

Bài làm:

Câu 1:

Các bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế:

  • Thực bào: hình thành chân giả để nuốt và tiêu hóa vi sinh vật xâm nhập nhờ bạch cầu trung tính và bạch cầu mono
  • Tạo kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên: được thực hiện bởi tế bào limpho B
  • Phá hủy các tế bào đã bị nhiễm bệnh: được thực hiện bởi các tế bào limpho T
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021