Trình bày chức năng của các hoocmon tuyến tụy

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 181 - sgk Sinh học 8

Trình bày chức năng của các hoocmon tuyến tụy

Bài làm:

  • Chức năng của các hoocmon tuyến tụy là tiết hoocmon giúp điều hoà lượng đường trong máu luôn ổn định:
    • insulin làm giảm đường huyết khi đường huyết tăng
    • glucagôn làm tăng đường huyết khi đường huyết giảm

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021