Mô tả cấu tạo trong của đại não

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 150 - sgk Sinh học 8

Mô tả cấu tạo trong của đại não

Bài làm:

  • Cấu tạo trong:
    • Chất xám nằm ở vỏ não là trung tâm điều khiển các phản xạ có điều kiện
    • Chất trắng nằm trong giúp liên hệ các phần vỏ não với nhau và liên hệ vỏ não với các phần dưới của hệ thần kinh

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021