Vì sao nhu cầu dinh dưỡng khác nhau tùy người? Cho một vài ví dụ cụ thể

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 114 - sgk Sinh học 8

Vì sao nhu cầu dinh dưỡng khác nhau tùy người? Cho một vài ví dụ cụ thể

Bài làm:

  • Nhu cầu năng lượng ở mỗi người không giống nhau
  • Nhu cầu chất dinh dưỡng của từng người cũng khác nhau phụ thuộc vào giới tính, lứa tuổi, trạng thái sinh lí của cơ thể và hình thức lao động.
  • Ví dụ:
    • Trẻ em nhu cầu dinh dưỡng thấp hơn so với vận động viên thể thao.
    • Người già nhu cầu dinh dưỡng thấp hơn so với người trưởng thành.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021