Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 92 - sgk Sinh học 8

Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là gì?

Bài làm:

Câu 1:

    • Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là hoạt động của các enzim tiêu hóa

Kết quả hình ảnh cho tiêu hóa ruột non

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021