Nêu rõ ý nghĩa sinh học của giấc ngủ. Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 173 - sgk Sinh học 8

Nêu rõ ý nghĩa sinh học của giấc ngủ. Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì?

Bài làm:

  • Ngủ là nhu cầu sinh lí của cơ thể, là kết quả của quá trình ức chế bộ não tự nhiên đảm bảo sự phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh
  • Biện pháp:
    • Cơ thể sảng khoái
    • Chỗ ngủ thuận lợi
    • Không dùng các chất kích thích ảnh hưởng tới giấc ngủ

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021