Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 80 - sgk Sinh học 8

Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

Bài làm:

Câu 2: Vai trò của tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể người và thải bỏ các chất bã trong thức ăn.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021