Vẽ sơ đồ đại não từ bên ngoài và trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 150 - sgk Sinh học 8

Vẽ sơ đồ đại não từ bên ngoài và trình bày hình dạng, cấu tạo ngoài

Bài làm:

Giải bài 1 trang 150 sgk Sinh 8 | Để học tốt Sinh 8

Giải bài 1 trang 150 sgk Sinh 8 | Để học tốt Sinh 8

  • Đại não ở người rất phát triển, che lấp cả não trung gian và não giữa
  • Cấu tạo ngoài:
    • Rãnh liên bán cầu chia đại não thành 2 nửa: bán cầu não trái, bán cầu não phải
    • Rãnh đỉnh, rãnh thái dương và khe não chia đại não thành 4 thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm, thùy thái dương
    • Các rãnh và các khúc cuộn não làm tăng diện tích bề mặt não bộ
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021