Tiểu cầu tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Tiểu cầu tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào?

Bài làm:

Câu 1:

  • Tiểu cầu vỡ ra khi va chạm vào vết rách và giải phóng enzim.
  • Các enzim này làm chất sinh tơ máu trong huyết tương biến thành tơ máu, sau đó kết mạng lưới tạo khối máu đông bịt kín vết thương.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021