Giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "nhai kĩ no lâu"

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 83 - sgk Sinh học 8

Giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "nhai kĩ no lâu".

Bài làm:

Câu 2:

  • Khi nhai kĩ, thức ăn sẽ được nghiễn nát thành các mảnh nhỏ giúp nhào trộn thức ăn với dịch tiêu hóa và tạo điều kiện cho các enzim tiêu hóa thức ăn tốt hơn.
  • Hoạt động nhai tại khoang miệng tạo điều kiện cho enzim amilaza tiêu hóa thức ăn: tinh bột --> đường
  • 168 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021