Bảng 17 2. Hoạt động của các van trong sự vận chuyển máu.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Điền vào bảng 17 -2.

Bảng 17 - 2. Hoạt động của các van trong sự vận chuyển máu.

Bài làm:

Câu 3:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021