Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 104 - sgk Sinh học 8

Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021