Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào ? Chúng có quan hệ với nhau thế nào ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào ? Chúng có quan hệ với nhau thế nào ?

Bài làm:

Câu 4:

  • Môi trường trong gồm máu, nước mô và bạch huyết :
  • Một số thành phần của máu thẩm thấu qua thành mạch máu tạo ra nước mô. 
  • Nước mô thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo ra bạch huyết
  • Bạch huyết lưu chuyển trong mạch bạch huyết rồi lại đổ về tĩnh mạch máu và hòa vào máu.
  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021