Giải bài 21 sinh 8: Hoạt động hô hấp

  • 1 Đánh giá

Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp oxi cho các tế bào của cơ thể và loại cacbonic do các tế bào thải ra khỏi cơ thể. Vậy hệ hô hấp hoạt động như thế nào để đảm bảo chức năng trên? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Thông khí ở phổi

  • 1 Cử động hô hấp gồm 1 lần hít vào và 1 lần thở ra.
  • Nhịp hô hấp là số cử động hô hấp trong 1 phút.
  • Nhờ hoạt động của các cơ hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp cho không khí ở phổi thường xuyên được đổi mới.

Kết quả hình ảnh cho thông khí ở phôit

Hình 21-1. Sự thay đổi thể tích lồng ngực và phổi theo các chiều khi hít vào và thở ra bình thường

Hình 21-2. Đồ thị phản ánh sự thay đổi dung tích phổi khi hít vào - thở ra bình thường và gắng sức

II. Trao đổi khí ở phổi và tế bào

  • Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của oxi từ không khí ở phế nang vào máu và của cacbonic từ máu ra không khí ở phế nang.
  • Trao đổi khí ở tế bào gồm sự khuếch tán của oxi từ máu vào tế bào và của cacbonic từ tế bào ra máu.

Kết quả hình ảnh cho trao đổi khí ở phổi và tế bào

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 70 - sgk Sinh học 8

Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở người.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 70 - sgk Sinh học 8

Hô hấp ở người và thỏ có gì giống và khác nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 70 - sgk Sinh học 8

Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi thế nào để đáp ứng nhu cầu đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 70 - sgk Sinh học 8

Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh). Nhận xét kết quả và giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 21: Hoạt động hô hấp


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021