Hô hấp ở người và thỏ có gì giống và khác nhau?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 70 - sgk Sinh học 8

Hô hấp ở người và thỏ có gì giống và khác nhau?

Bài làm:

Câu 2: So sánh sự hô hấp ở người và thỏ

 • Giống nhau :
  • Cũng gồm các giai đoạn thông khí ở phổi, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.
  • Sự trao đổi khí ở phổi và tế bào cũng theo cơ chế khuếch tán từ nồng độ cao tới nơi nồng độ thấp.
 • Khác nhau :
  • Ở thỏ, sự thông khí ở phổi chủ yếu do hoạt động của cơ hoành và lồng ngực, do bị ép giữa 2 chi trước nên không dãn nở về phía 2 bên.
  • Ở người, sự thông khí ở phổi do nhiều cơ phối hợp hơn và lồng ngực dãn nở cả về phía 2 bên.
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021