Giải bài 15 sinh 8: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

 • 1 Đánh giá

Máu có 3 loại tế bào: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Hồng cầu giúp vận chuyển oxi và cacbonic. Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể. Vậy tiểu cầu có chức năng gì? Chúng hoạt động như thế nào trong cơ thể? Dựa vào đâu người ta thực hiện truyền máu.

A. Lý thuyết

I. Đông máu

 • Đông máu là cơ chế bảo vệ cơ thể chống mất máu
 • Sự đông máu liên quan đến hoạt động của tiểu cầu là chủ yếu.

Kết quả hình ảnh cho cơ chế đông máu

II. Các nguyên tắc truyền máu

1. Các nhóm máu ở người

 • Dựa vào kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu và kháng thể trong huyết tương, Các Lanstayno đưa ra phân loại 4 nhóm máu:
  • Nhóm máu A: Hồng cầu có A, huyết tương có β
  • Nhóm máu B: Hồng cầu có B, huyết tương có α
  • Nhóm máu AB: Hồng cầu có A và B, huyết tương không có α và β
  • Nhóm máu O: Hồng cầu không có A và B, huyết tương có α và β

2. Các nguyên tắc cần tuân thủ

 • Lựa chọn nhóm máu phù hợp
 • Xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường máu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tiểu cầu tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Em đã bao giờ bị đứt tay hay một vết thương nào gây chảy máu hay chưa? Vết thương đó lớn hay nhỏ, chảy máu nhiều hay ít? Và lúc đó em đã tự xử lí hay được xử lí như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trong gia đình em có những ai đã từng xét nghiệm máu và có nhóm máu gì? Thiết lập sơ đồ quan hệ cho và nhận máu của cá nhân đó.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021