Trắc nghiệm sinh học 8 bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Sự đông máu có ý nghĩa nào đối với cơ thể?

 • A. Giúp cơ thể tự bảo vệ chống mất nhiều máu khi bị thương
 • B. Giúp cơ thể giảm thân nhiệt
 • C. Giúp cơ thể tiêu diệt nhanh các loại vi khuẩn
 • D. Giúp cơ thể không mất nước

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

 • A. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại nước mô.
 • B. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.
 • C. Huyết tương khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết thanh.
 • D. Nước mô khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.

Câu 3: Trong hệ nhóm máu ABO, có bao nhiêu nhóm máu không mang kháng thể alpha?

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 2

Câu 4: Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu ?

 • A. Nhóm máu O
 • B. Nhóm máu AB
 • C. Nhóm máu A
 • D. Nhóm máu B

Câu 5: Loại tế bào máu nào đóng vai trò chủ chốt trong quá trình đông máu?

 • A. Hồng cầu
 • B. Bạch cầu
 • C. Tiểu cầu
 • D. Cả ba tế bào nêu trên

Câu 6: Tại sao người có nhóm máu O có thể truyền cho người có nhóm máu AB mà người có nhóm máu AB không thể truyền cho người có nhóm máu O

 • A. Vì người mang nhóm máu O có cả 2 loại kháng nguyên còn người mang nhóm máu AB không mang loại kháng nguyên nào cả.
 • B. Vì người mang nhóm máu AB có cả 2 loại kháng nguyên còn người mang nhóm máu O không mang loại kháng nguyên nào cả.
 • C. Vì người mang nhóm máu O và AB đều có cả 2 loại kháng nguyên
 • D. Vì người mang nhóm máu O và AB đều không có cả 2 loại kháng nguyên

Câu 7: Khô máu đông trong sự đông máu bao gồm:

 • A. Huyết tương và các tế bào máu
 • B. Tơ máu và các tế bào máu
 • C. Tơ máu và hồng cầu
 • D. Bạch cầu và tơ máu

Câu 8: Người mang nhóm máu A có thể truyền cho người mang nhóm máu nào dưới đây?

 • A. Nhóm máu A
 • B. Nhóm máu B
 • C. Nhóm máu AB
 • D. Cả A và C đều đúng

Câu 9: Vì sao máu nhiễm tác nhân gây bệnh (HIV, virut viêm gan B, virtu viêm gan C,...) vì dù có tương thích cũng không đem truyền cho người khác?

 • A. Vì nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị kết dính hồng cầu do các tác nhân gây bệnh kích thích sự ngưng kết trong lòng mạch
 • B. VÌ nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị nhiễm các tác nhân trên và phát sinh những bệnh tương ứng
 • C. Vì nếu truyền máu thì người nhận sẽ bị nhiễm các tác nhân trên và phát sinh những bệnh tương ứng
 • D. Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

 • A. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại nước mô.
 • B. Huyết thanh khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.
 • C. Huyết tương khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết thanh.
 • D. Nước mô khi loại bỏ chất sinh tơ máu thì còn lại huyết tương.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 15 sinh 8: Đông máu và nguyên tắc truyền máu


 • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021