Giải bài 43 sinh 8: Giới thiệu chung hệ thần kinh

 • 1 Đánh giá

Hệ thần kinh có chức năng điều khiển, điều hòa và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đảm bảo sự thích nghi của cơ thể với những thay đổi của môi trường. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 43.

A. Lý thuyết

I. Noron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh

 • Noron gồm 2 phần:
  • Thân và sợi nhánh => Chất xám
  • Sợi trục => chất trắng
 • Chức năng: cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

II. Các bộ phận của hệ thần kinh

1. Cấu tạo

 • Hệ thần kinh gồm:
  • Bộ phận trung ương
   • Não
   • Tủy sống
  • Bộ phận ngoại biên
   • Dây thần kinh
   • Hạch thần kinh

2. Chức năng của hệ thần kinh

 • Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều khiển các hoạt động của cơ quan sinh dưỡng => Hoạt động không có ý thức
 • Hệ thần kinh vận động: điều khiển hoạt động của cơ vân => Hoạt động có ý thức

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 138 - sgk Sinh học 8

Trình bày cấu tạo và chức năng của noron.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 138 - sgk Sinh học 8

Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 138 - sgk Sinh học 8

Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021