Trắc nghiệm sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh là gì?

 • A. Dây thần kinh

 • B. Mạch máu

 • C. Nơron
 • D. Mô thần kinh

Câu 2: Bao miêlin là cấu trúc nằm trên bộ phận nào của nơron ?

 • A. Thân nơron

 • B. Sợi trục
 • C. Sợi nhánh

 • D. Cúc xináp

Câu 3: Hệ thần kinh bao gồm:

 • A. Bộ phận trung ương và ngoại biên
 • B. Bộ não và các cơ

 • C. Tủy sống và tim mạch

 • D. Tủy sống và hệ cơ xương

Câu 4: Chức năng của hệ thần kinh là gì?

 • A. Điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động các cơ quan trong cơ thể
 • B. Giám sát các hoạt động, thông báo cho não bộ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể

 • C. Điều hòa nhiệt độ, tuần hoàn, tiêu hóa

 • D. Sản xuất tế bào thần kinh

Câu 5: Nơron có chức năng gì ?

 • A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh
 • B. Tiếp nhận và xử lí các kích thích

 • C. Trả lời các kích thích

 • D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 6: Não thuộc bộ phận nào của hệ thần kinh?

 • A. Bộ phận ngoại biên

 • B. Bộ phận trung ương
 • C. Một bộ phận độc lập

 • D. Một bộ phận của tủy sống

Câu 7: Ở hệ thần kinh người, bộ phận ngoại trung ương không bao gồm thành phần nào dưới đây ?

 • A. Tiểu não

 • B. Trụ não

 • C. Tủy sống

 • D. Hạch thần kinh

Câu 8: Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng ?

 • A. Cấu tạo

 • B. Chức năng
 • C. Tần suất hoạt động

 • D. Thời gian hoạt động

Câu 9: Bộ phận nào không xuất hiện trong cấu tạo của một nơron thần kinh điển hình?

 • A. Eo Răngviê

 • B. Sắc tố
 • C. Cúc xináp

 • D. Bao miêlin

Câu 10: Mỗi nơron có bao nhiêu sợi trục ?

 • A. 4

 • B. 3

 • C. 2

 • D. 1

Câu 11: Bộ phận nào không thuộc hệ thần kinh ngoại biên?

 • A. Bó sợi vận động

 • B. Bó sợi cảm giác

 • C. Tủy sống
 • D. Hạch thần kinh

Câu 12: Người trưởng thành có khoảng bao nhiêu tế bào não ?

 • A. 1 tỉ tế bào

 • B. 100 tỉ tế bào

 • C. 1000 tỉ tế bào
 • D. 10 tỉ tế bào

Câu 13: Khi nói về nơron, nhận định nào dưới đây là đúng ?

 • A. Không có khả năng phân chia
 • B. Không có khả năng tái sinh phần cuối sợi trục

 • C. Có nhiều sợi trục

 • D. Có một sợi nhánh

Câu 14: Cúc xináp nằm ở vị trí nào trên nơron ?

 • A. Giữa các bao miêlin

 • B. Đầu sợi nhánh

 • C. Cuối sợi trục
 • D. Thân nơron

Câu 15: Dạ dày hoạt động dưới sự điều hòa của hệ thần kinh nào?

 • A. Vận động

 • B. Hệ thần kinh riêng

 • C. Hạch thần kinh

 • D. Sinh dưỡng

Câu 16: Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não ?

 • A. Bài tiết nước tiểu
 • B. Co bóp dạ dày

 • C. Dãn mạch máu dưới da

 • D. Co đồng tử

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 43 sinh 8: Giới thiệu chung hệ thần kinh


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021