Trắc nghiệm sinh học 8 bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Máu bao gồm:

 • A. Hồng cầu và tiểu cầu
 • B. Huyết tương và các tế bào máu
 • C. Bạch cầu và hồng cầu
 • D. Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu

Câu 2: Huyết tương không bao gồm thành phần nào dưới đây?

 • A. Nước
 • B. Muối khoáng
 • C. Bạch cầu
 • D. Kháng thể

Câu 3: Thành phần chiếm 45% thể tích của máu là:

 • A. Huyết tương
 • B. Các tế bào máu
 • C. Hồng cầu
 • D. Bạch cầu

Câu 4: Thành phần của máu có đặc điểm màu vàng, lỏng là:

 • A. Hồng cầu
 • B. Bạch cầu
 • C. Huyết tương
 • D. Tiểu cầu

Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây không có ở hồng cầu người?

 • A. Hình đĩa, lõm hai mặt
 • B. Nhiều nhân, nhân nhỏ và nằm phân tán
 • C. Màu đỏ hồng
 • D. Tham gia vào chức năng vận chuyển khí

Câu 6: Loại tế bào máu có đặc điểm trong suốt, kích thước khá lớn, có nhân là:

 • A. Hồng cầu
 • B. Bạch cầu
 • C. Tiểu cầu
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 7: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: … là nơi vận chuyển, đồng thời là môi trường chuyển hóa của các quá trình trao đổi chất.

 • A. Huyết tương
 • B. Hồng cầu
 • C. Bạch cầu
 • D. Tiểu cầu

Câu 8: Vai trò của hồng cầu là:

 • A. Vận chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể
 • B. Vận chuyển O và CO
 • C. Vận chuyển các chất thải
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 9: Môi trường trong cơ thể được tạo thành bởi:

 • A. Nước mô
 • B. Máu
 • C. Bạch huyết
 • D. Cả ba yếu tố trên

Câu 10: Môi trường trong của cơ thể gồm:

 • A. Nước mô, các tế bào máu, kháng thể.
 • B. Máu, nước mô, bạch huyết
 • C. Huyết tương, các tế bào máu, kháng thể
 • D. Máu, nước mô, bạch cầu

Câu 11: Nước mô không bao gồm thành phần nào dưới đây?

 • A. Huyết tương
 • B. Hồng cầu
 • C. Bạch cầu
 • D. Tiểu cầu

Câu 12: Ở Việt Nam, số lượng hồng cầu trung bình của nam giới là :

 • A. 4,4 – 4,6 triệu/ml máu.
 • B. 3,9 – 4,1 triệu/ml máu.
 • C. 5,4 – 5,6 triệu/ml máu.
 • D. 4,8 – 5 triệu/ml máu.

Câu 13: Trong cơ thể. tế bào nằm chìm ngập trong loại dịch nào?

 • A. Nước mô
 • B. Máu
 • C. Dịch bạch huyết
 • D. Dịch nhân

Câu 14: Khả năng vận chuyển khí của hồng cầu có được là nhờ loại sắc tố nào ?

 • A. Hêmôerythrin
 • B. Hêmôxianin
 • C. Hêmôglôbin
 • D. Miôglôbin

Câu 15: Chúng ta sẽ bị mất nhiều nước trong trường hợp nào sau đây?

 • A. Tiêu chảy
 • B. Lao động nặng
 • C. Sốt cao
 • D. Tất cả các ý trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 13 sinh 8: Máu và môi trường trong cơ thể


 • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021