Trắc nghiệm sinh học 8 bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Dạ dày được cấu tạo bởi mấy lớp cơ?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 5

Câu 2: Các hoạt động tiêu hóa diễn ra ở dạ dày là:

1. Tiết dịch vị.

2. Tiết nước bọt

3. Tạo viên thức ăn

4. Biến đổi lí học của thức ăn: sự co bóp của dạ dày

5. Nuốt

6. Biến đổi hóa học của thức ăn: nhờ các enzyme

7. Đẩy thức ăn xuống ruột.

Những hoạt động tiêu hóa ở dạ dày là:

 • A. 1,2,4,6
 • B. 1,4,6,7
 • C. 2,4,5,7
 • D. 1,4,6,7

Câu 3: Từ ngoài vào trong, các cơ của dạ dày sắp xếp theo trật tự như thế nào ?

 • A. Cơ dọc – cơ chéo – cơ vòng
 • B. Cơ chéo – cơ vòng – cơ dọc
 • C. Cơ dọc – cơ vòng – cơ chéo
 • D. Cơ vòng – cơ dọc – cơ chéo

Câu 4: Tuyến vị nằm ở lớp nào của dạ dày ?

 • A. Lớp niêm mạc
 • B. Lớp dưới niêm mạc
 • C. Lớp màng bọc
 • D. Lớp cơ

Câu 5: Tuyến dịch vị có nhiều ở đâu?

 • A. Màng bọc
 • B. Lớp dưới niêm mạc
 • C. Lớp cơ
 • D. Lớp niêm mạc

Câu 6: Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ợ chua là:

 • A. Ăn nhiều thực phẩm có vị chua
 • B. Nuốt nhiều hơi khi ăn, uống
 • C. Ăn quá no
 • D. Bỏ ăn lâu ngày

Câu 7: Trong dạ dày hầu như chỉ xảy ra quá trình tiêu hoá

 • A. prôtêin.
 • B. gluxit.
 • C. lipit.
 • D. axit nuclêic.

Câu 8: Quá trình biến đổi lí học của thức ăn xảy ra do:

 • A. Sự tiết nước bọt
 • B. Sự co bóp của dạ dày
 • C. Sự tạo viên thức ăn
 • D. Hoạt động của các enzyme.

Câu 9: Chất nhày trong dịch vị có tác dụng gì ?

 • A. Bảo vệ dạ dày khỏi sự xâm lấn của virut gây hại.
 • B. Dự trữ nước cho hoạt động co bóp của dạ dày
 • C. Chứa một số enzim giúp tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn
 • D. Bao phủ bề mặt niêm mạc, giúp ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl.

Câu 10: Thông thường, thức ăn được lưu giữ ở dạ dày trong bao lâu ?

 • A. 1 – 2 giờ
 • B. 3 – 6 giờ
 • C. 6 – 8 giờ
 • D. 10 – 12 giờ

Câu 11: Chất tiết chủ yếu ở dạ dày là:

 • A. HCl và pesin
 • B. H2SO4 và pesin
 • C. HCl
 • D. H2SO4

Câu 12: Với khẩu phần đầy đủ chất dinh dưỡng thì sau khi tiêu hoá ở dạ dày, thành phần nào dưới đây vẫn cần được tiêu hoá tiếp tại ruột non ?

 • A. Tất cả các phương án còn lại
 • B. Lipit
 • C. Gluxit
 • D. Prôtêinv

Câu 13: Kết quả của biến đổi hóa học ở dạ dày:

 • A. Hòa loãng thức ăn
 • B. Thức ăn thấm đều dịch vị
 • C. Phân cắt protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn
 • D. Tổng hợp protein chuỗi ngắn thành các chuỗi dài

Câu 14: Biến đổi lí học có sự tham gia của:

 • A. Tuyến vị
 • B. Các lớp cơ của dạ dày
 • C. Enzyme pepsin
 • D. A và B

Câu 15: Biến đổi hóa học có sự tham gia của:

 • A. Tuyến vị
 • B. Các lớp cơ của dạ dày
 • C. Enzyme pepsin
 • D. A và B

Câu 16: Tác nhân gây ra hiện tượng ợ chua là:

 • A. Nhai kẹo cao su thường xuyên
 • B. Hút thuốc lá thường xuyên
 • C. Người mắc bệnh trào ngược thực quản, viêm loét dạ dày.
 • D. Tất cả đáp án trên

Câu 17: Thức ăn được đẩy từ dạ dày xuống ruột nhờ hoạt động nào sau đây ?

1. Sự co bóp của cơ vùng tâm vị

2. Sự co bóp của cơ vòng môn vị

3. Sự co bóp của các cơ dạ dày

 • A. 1, 2, 3
 • B. 1, 3
 • C. 2, 3
 • D. 1, 2

Câu 18: Trong dịch vị có axit clohidric, chúng có vai trò gì trong dạ dày?

 • A. Tiêu hóa gluxit còn lại
 • B. Tiêu hóa lipit
 • C. Biến đổi pepsinogen thành pepsin
 • D. Cả A và B
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 27 sinh 8: Tiêu hóa ở dạ dày


 • 55 lượt xem