Trắc nghiệm sinh học 8 bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây ?

 • A. Tirôxin
 • B. Ôxitôxin
 • C. Canxitônin
 • D. Glucagôn

Câu 2: Thùy sau tiết ra

 • A. Kích tố tuyến giáp.
 • B. Kích tố tuyến sữa.
 • C. Kích tố tăng trưởng.
 • D. Kích tố chống đái tháo nhạt.

Câu 3: Người bị bệnh Bazơđô thường có biểu hiện như thê nào ?

 • A. Sút cân nhanh
 • B. Mắt lồi
 • C. Mất ngủ, luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 4: Trong các hoocmôn dưới đây, có bao nhiêu hoocmôn do thuỳ trước tuyến yên tiết ra ?

1. FSH 4. ADH

2. PRL 5. OT

3. TH 6. GH

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4

Câu 5: Tuyến giáp còn tiết ra hoocmon canxitonin cùng hoocmon của tuyến cận giáp có tác dụng gì?

 • A. Điều hòa canxi trong máu.
 • B. Điều hòa photpho trong máu.
 • C. Tham gia điều hòa canxi và photpho trong máu.
 • D. Giúp trẻ em hấp thụ canxi tốt để phát triển.

Câu 6: Chức năng của tuyến cận giáp:

 • A. Tham gia điều hòa canxi và photpho trong máu
 • B. Tiết dịch tiêu hóa và tiết hoocmon
 • C. Điều hòa đường huyết, muối natri trong máu
 • D. Tiết hoocmon sinh dục

Câu 7: Hoocmôn nào dưới đây có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ ?

 • A. Ôxitôxin
 • B. Canxitônin
 • C. Insulin
 • D. Tirôxin

Câu 8: Bệnh nào xuất hiện nếu tuyến giáp không tiết ra tiroxin?

 • A. Trẻ em chậm lớn.
 • B. Bệnh Bazodo.
 • C. Người lớn trí nhớ kém.
 • D. Hệ thần kinh hoạt động giảm sút.

Câu 9: Bệnh nào dưới đây không xuất hiện nếu tuyến giáp hoạt động mạnh?

 • A. Bệnh Bazodo.
 • B. Bướu cổ.
 • C. Chậm lớn.
 • D. Mắt lồi do tích nước.

Câu 10: Tuyến nội tiết nào có khối lượng lớn nhất trong cơ thể người ?

 • A. Tuyến giáp
 • B. Tuyến tùng
 • C. Tuyến yên
 • D. Tuyến trên thận

Câu 11: Cơ quan chịu ảnh hưởng khi thùy trước tiết kích tố thể vàng là

 • A. Buồng trứng.
 • B. Tinh hoàn.
 • C. Buồng trứng, tinh hoàn.
 • D. Tuyến sữa.

Câu 12: Khi tác động lên buồng trứng, FSH có vai trò gì ?

 • A. Kích thích tiết testôstêrôn
 • B. Kích thích bao noãn phát và tiết ơstrôgen
 • C. Kích thích quá trình sinh tinh
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 13: Thùy trước không tiết kích tố nào dưới đây?

 • A. Kích tố tuyến sữa.
 • B. Kích tố sinh trưởng.
 • C. Kích tố vỏ tuyến trên thận.
 • D. Kích tố chống đái tháo nhạt.

Câu 14: Thuỳ trước tuyến yên tiết ra hoocmôn nào dưới đây ?

 • A. TH
 • B. ADH
 • C. ACTH
 • D. OT

Câu 15: Thùy sau tiết kích tố chống đái tháo nhạt có tác dụng gì?

 • A. Giữ nước.
 • B. Phát triển bao noãn.
 • C. Sinh tinh.
 • D. Tăng trưởng cơ thể.

Câu 16: Hiện tượng “người khổng lồ” có liên quan mật thiết đến việc dư thừa hoocmôn nào ?

 • A. GH
 • B. FSH
 • C. LH
 • D. TSH

Câu 17: Trong cơ thể người, tuyến nội tiết nào đóng vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác ?

 • A. Tuyến sinh dục
 • B. Tuyến yên
 • C. Tuyến giáp
 • D. Tuyến tuỵ

Câu 18: ADH sẽ tác động trực tiếp đến cơ quan nào dưới đây ?

 • A. Gan
 • B. Tim
 • C. Thận
 • D. Phổi

Câu 19: Tuyến nào lớn nhất?

 • A. Tuyến yên.
 • B. Tuyến giáp.
 • C. Tuyến cận giáp.
 • D. Tuyến tụy.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 56 sinh 8: Tuyến yên, tuyến giáp


 • 18 lượt xem