Trắc nghiệm sinh học 8 bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Tiếng nói và chữ viết là … để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

 • A. phương tiện
 • B. cơ sở
 • C. nền tảng
 • D. mục đích

Câu 2: Nhờ có tiếng nói và chữ viết mà con người có thể

 • A. trao đổi kinh nghiệm với nhau.
 • B. giao lưu với các dân tộc trên thế giới.
 • C. học tập và rèn luyện dễ dàng hơn.
 • D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3: Tiếng nói và chữ viết được gộp chung thành

 • A. giáo dục.
 • B. văn hóa.
 • C. ngôn ngữ.
 • D. xã hội.

Câu 4: Điền từ còn thiếu: “Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình … quan hệ mật thiết với nhau.”

 • A. Thuận nghịch.
 • B. Song song.
 • C. Đối lập.
 • D. Khác nhau.

Câu 5: Hệ thống tín hiệu thứ hai của sự vật bao gồm những yếu tố nào ?

 • A. Tiếng nói và chữ viết
 • B. Thị giác và thính giác
 • C. Âm thanh và hành động
 • D. Màu sắc và hình dáng

Câu 6: Đâu là ví dụ chứng minh phản xạ có điều kiện đã được hình thành từ khi còn nhỏ?

 • A. Nghe tiếng hát ru sẽ ngủ.
 • B. Nhận ra mẹ từ mùi sữa mẹ.
 • C. Dần phân biệt được người lạ với người quen.
 • D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 7: Phản xạ nào dưới đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai ?

 • A. Chảy nước miếng khi có ai đó nhắc đến từ “me”
 • B. Bỏ chạy khi có báo động cháy
 • C. Nổi gai ốc khi đi qua nghĩa địa
 • D. Dừng lại trước ngã tư khi nhìn thấy đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng

Câu 8: Ở người, học tập, rèn luyện, xây dựng các thói quen, các tập quán tốt, nếp sống văn hóa chính là

 • A. kết quả của quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện.
 • B. kết quả của quá trình hình thành và ức chế các phản xạ không điều kiện.
 • C. kết quả của quá trình hình thành phản xạ có điều kiện.
 • D. kết quả của quá trình ức chế các phản xạ không điều kiện.

Câu 9: Tiếng nói và chữ viết là kết quả của quá trình nào dưới đây ?

 • A. Cụ thể hóa và khái quát hóa các sự vật
 • B. Cụ thể hóa và phân tích các sự vật, hiện tượng
 • C. Khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật
 • D. Cụ thể hóa và trừu tượng hóa các sự vật

Câu 10: Điều nào dưới đây là không đúng?

 • A. Phản xạ có điều kiện có thể hình thành ở trẻ em từ rất sớm.
 • B. Trẻ càng lớn, số lượng phản xạ có điều kiện xuất hiện càng nhiều.
 • C. Phản xạ không điều kiện khi nào lớn lên mới được hình thành.
 • D. Bên cạnh việc thành lập các phản xạ mới cũng xảy ra quá trình ức chế phản xạ.

Câu 11: Sự hình thành các phản xạ có điều kiện có thể mang lại kết quả nào sau đây ?

 • A. Tất cả các phương án còn lại
 • B. Giúp trẻ phân biệt được người quen với người lạ
 • C. Giúp hình thành nếp sống văn hóa
 • D. Giúp con người thích nghi với môi trường sống mới

Câu 12: Phương án nào dưới đây không thuộc vai trò của chữ viết và tiếng nói?

 • A. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người trao đổi kinh nghiệm với nhau.
 • B. Tiếng nói và chữ viết giúp các dân tộc trên thế giới giao lưu học hỏi lẫn nhau.
 • C. Tiếng nói và chữ viết cùng là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao.
 • D. Tiếng nói và chữ viết là yếu tố quyết định sự thành công của mỗi con người.

Câu 13: Phản xạ nào dưới đây không có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ hai ?

 • A. Cười như nắc nẻ khi đọc truyện tiếu lâm
 • B. Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi nghe lớp trưởng la lớn “Thầy giám hiệu đang tới”
 • C. Sụt sùi khóc khi nghe kể về một câu chuyện cảm động
 • D. Rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy một người ăn mày

Câu 14: Tiếng nói và chữ viết là

 • A. Tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao.
 • B. Kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật, hiện tượng.
 • C. Là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.
 • D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 15: Khả năng tư duy trừu tượng chỉ có ở đối tượng nào trong sinh giới ?

 • A. Con người
 • B. Động vật linh trưởng
 • C. Động vật có xương sống
 • D. Thú có túi

Câu 16: Ví dụ nào dưới đây có sự tham gia của hệ thống tin hiệu thứ 2?

 • A. Thí nghiệm của Paplop.
 • B. Tiết nước bọt khi nghe đến chữ “chanh”.
 • C. Tiết nước bọt khi ăn chanh.
 • D. Chạy nhanh bị toát mồ hôi.

Câu 17: Ở người, sự học tập, rèn luyện, xây dựng hay thay đổi các thói quen là kết quả của

 • A. quá trình hình thành các phản xạ không điều kiện.
 • B. quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện.
 • C. quá trình hình thành và ức chế các phản xạ không điều kiện.
 • D. quá trình ức chế các phản xạ có điều kiện.

Câu 18: Tiếng nói và chữ viết là cơ sở của

 • A. ngôn ngữ.
 • B. tư duy.
 • C. trí nhớ.
 • D. phản xạ không điều kiện.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 53 sinh 8: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người


 • 33 lượt xem