Trắc nghiệm sinh học 8 chương 1: Khái quát về cơ thể người (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm sinh học 8 chương 1: Khái quát về cơ thể người (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các mô biểu bì có đặc điểm nổi bật nào sau đây ?

 • A. Gồm những tế bào trong suốt, có vai trò xử lý thông tin
 • B. Gồm các tế bào chết, hóa sừng, có vai trò chống thấm nước
 • C. Gồm các tế bào xếp sít nhau, có vai trò bảo vệ, hấp thụ hoặc tiết
 • D. Gồm các tế bào nằm rời rạc với nhau, có vai trò dinh dưỡng

Câu 2: Trong cơ thể người có mấy loại mô chính ?

 • A. 5 loại
 • B. 2 loại
 • C. 4 loại
 • D. 3 loại

Câu 3: Căn cứ vào đâu để người ta phân chia các nơron thành 3 loại : nơron hướng tâm, nơron trung gian và nơron li tâm ?

 • A. Hình thái
 • B. Tuổi thọ
 • C. Chức năng
 • D. Cấu tạo

Câu 4: Con người là một trong những đại diện của

 • A. lớp Chim.
 • B. lớp Lưỡng cư.
 • C. lớp Bò sát.
 • D. lớp Thú.

Câu 5: Trong giới Động vật, loài sinh vật nào hiện đứng đầu về mặt tiến hóa ?

 • A. Con người
 • B. Gôrila
 • C. Đười ươi
 • D. Vượn

Câu 6: Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?

 • A. Hệ tuần hoàn
 • B. Hệ hô hấp
 • C. Hệ vận động
 • D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 7: Bào quan có chức năng thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm trong tế bào là:

 • A. Ti thể
 • B. Lưới nội chất
 • C. Riboxom
 • D. Bộ máy Gôngi

Câu 8: Máu được xếp vào loại mô gì ?

 • A. Mô thần kinh
 • B. Mô cơ
 • C. Mô liên kết
 • D. Mô biểu bì

Câu 9: Tế bào cơ trơn và tế bào cơ tim giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

 • A. Chỉ có một nhân
 • B. Có vân ngang
 • C. Gắn với xương
 • D. Hình thoi, nhọn hai đầu

Câu 10: Cấu tạo sợi nhánh và sợi trục của noron khác nhau căn bản nhất ở điểm nào?

 • A. Sợi nhánh là loại tua ngắn, sợi trục là loại tua dài
 • B. Sợi nhánh có thể gồm nhiều sợi, sợi trục chỉ gồm một sợi
 • C. Sợi trục có bao mieelin, sợi nhánh không có
 • D. Xung thần kinh bao giờ cũng đi từ sợi nhánh vào thân noron và từ thân noron ra sợi trục

Câu 11: Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống ?

 • A. Cacbon
 • B. Ôxi
 • C. Lưu huỳnh
 • D. Nitơ

Câu 12: Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất ?

 • A. Tế bào thần kinh
 • B. Tế bào cơ vân
 • C. Tế bào xương
 • D. Tế bào da

Câu 13: Ở người, khoang bụng và khoang ngực ngăn cách nhau bởi bộ phận nào ?

 • A. Cơ hoành
 • B. Cơ ức đòn chũm
 • C. Cơ liên sườn
 • D. Cơ nhị đầu

Câu 14: Con người khác với động vật có vú ở điểm nào sau đây ?

 • A. Tất cả các phương án còn lại
 • B. Biết chế tạo công cụ lao động vào những mục đích nhất định
 • C. Biết tư duy
 • D. Có ngôn ngữ (tiếng nói và chữ viết)

Câu 15: Yếu tố nào dưới đây đóng vai trò cốt lõi, giúp con người bớt lệ thuộc vào thiên nhiên ?

 • A. Bộ não phát triển
 • B. Lao động
 • C. Sống trên mặt đất
 • D. Di chuyển bằng hai chân

Câu 16: Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật khác ?

1. Biết dùng lửa để nấu chín thức ăn

2. Đi bằng hai chân

3. Có ngôn ngữ và tư duy trừu tượng

4. Răng phân hóa

5. Phần thân có hai khoang : khoang ngực và khoang bụng ngăn cách nhau bởi cơ hoành

 • A. 1, 3
 • B. 1, 2, 3
 • C. 2, 4, 5
 • D. 1, 3, 4

Câu 17: Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì ?

 • A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
 • B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
 • C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 18: Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ?

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2

Câu 19: Vận tốc truyền xung thần kinh trên dây thần kinh có bao miêlin ở người khoảng

 • A. 200 m/s.
 • B. 50 m/s.
 • C. 100 m/s.
 • D. 150 m/s.

Câu 20: Cơ nào dưới đây ngăn cách khoang ngực và khoang bụng

 • A. Cơ hoành
 • B. Cơ ức đòn chũm
 • C. Cơ liên sườn
 • D. Cơ nhị đầu

Câu 21: Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì?

 • A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
 • B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
 • C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 22: Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

 • A. Bộ máy Gôngi
 • B. Lục lạp
 • C. Nhân
 • D. Trung thể
Xem đáp án
 • 13 lượt xem