Trắc nghiệm sinh học 8 bài 2: Cấu tạo cơ thể người

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 bài bài 2: Cấu tạo cơ thể người. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Cơ thể người được chia làm mấy phần? Đó là những phần nào?

 • A. 3 phần: đầu, thân và chân
 • B. 2 phần: đầu và thân
 • C. 3 phần: đầu, thân và các chi
 • D. 3 phần: đầu, cổ và thân

Câu 2: Hệ cơ quan nào dưới đây có vai trò điều khiển và điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan khác trong cơ thể ?

1. Hệ hô hấp

2. Hệ sinh dục

3. Hệ nội tiết

4. Hệ tiêu hóa

5. Hệ thần kinh

6. Hệ vận động

 • A. 1, 2, 3
 • B. 3, 5
 • C. 1, 3, 5, 6
 • D. 2, 4, 6

Câu 3: Khi chúng ta bơi cật lực, hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động ?

 • A. Hệ tuần hoàn
 • B. Hệ hô hấp
 • C. Hệ vận động
 • D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 4: Thực quản là bộ phận của hệ cơ quan nào sau đây?

 • A. Hệ hô hấp
 • B. Hệ tiêu hóa
 • C. Hệ tuần hoàn
 • D. Hệ bài tiết

Câu 5: Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì ?

 • A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
 • B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
 • C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 6: Da là nơi đi đến của hệ cơ quan nào dưới đây ?

 • A. Hệ tuần hoàn
 • B. Hệ thần kinh
 • C. Hệ bài tiết
 • D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 7: Cơ nào dưới đây ngăn cách khoang ngực và khoang bụng

 • A. Cơ hoành
 • B. Cơ ức đòn chũm
 • C. Cơ liên sườn
 • D. Cơ nhị đầu

Câu 8: Thanh quản là một bộ phận của

 • A. hệ hô hấp.
 • B. hệ tiêu hóa.
 • C. hệ bài tiết.
 • D. hệ sinh dục.

Câu 9: Vai trò tiếp nhận và trả lời kích thích của môi trường, điều hòa hoạt động các cơ quan là của hệ cơ quan nào?

 • A. Hệ vận động
 • B. Hệ tuần hoàn
 • C. Hệ bài tiết
 • D. Hệ thần kinh

Câu 10: Các cơ quan trong hệ hô hấp là:

 • A. Phổi và thực quản
 • B. Đường dẫn khí và thực quản
 • C. Thực quản, đường dẫn khí và phổi
 • D. Phổi, đường dẫn khí và thanh quản.

Câu 11: Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì?

 • A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
 • B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
 • C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 12: Khi chạy có những hệ cơ quan nào hoạt động?

 1. Hệ tuần hoàn
 2. Hệ hô hấp
 3. Hệ bài tiết
 4. Hệ thần kinh
 5. Hệ nội tiết
 6. Hệ sinh dục
 7. Hệ vận động

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

 • A. 1, 2, 3, 4, 5, 7
 • B. 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • C. 1, 2, 3, 4, 6, 7
 • D. 1, 3,4, 5, 6, 7

Câu 13: Trao đổi chất của cơ thể và môi trường được thực hiện qua:

 • A. Hệ hô hấp
 • B. Hệ tuần hoàn
 • C. Hệ tiêu hóa
 • D. Hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết

Câu 14: Trong cơ thể người, ngoài hệ thần kinh và hệ nội tiết thì hệ cơ quan nào có mối liên hệ trực tiếp với các hệ cơ quan còn lại ?

 • A. Hệ tiêu hóa
 • B. Hệ bài tiết
 • C. Hệ tuần hoàn
 • D. Hệ hô hấp
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2 sinh 8: Cấu tạo cơ thể người


 • 47 lượt xem