Trắc nghiệm sinh học 8 bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 bài 45: Dây thần kinh tủy. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Liền phía sau trụ não là

 • A. não giữa.
 • B. đại não.
 • C. tiểu não.
 • D. hành não.

Câu 2: Khi phá hủy một phần của bộ phận nào dưới đây, ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng ?

 • A. Cuống não
 • B. Tiểu não
 • C. Hành não
 • D. Cầu não

Câu 3: Trụ não không bao gồm cấu trúc nào dưới đây ?

 • A. Hành não
 • B. Cầu não
 • C. Não giữa
 • D. Tiểu não

Câu 4: Não trung gian có chức năng gì ?

 • A. Điều hòa trao đổi chất và thân nhiệt.
 • B. Giữ thăng bằng, định vị cơ thể trong không gian.
 • C. Điều hòa trao đổi chất và bảo vệ cơ thể.
 • D. Ngăn cách rõ các cấu trúc khác của não bộ.

Câu 5: Con người có tất cả bao nhiêu đôi dây thần kinh não ?

 • A. 6 đôi
 • B. 31 đôi
 • C. 12 đôi
 • D. 24 đôi

Câu 6: Bộ phận nào dưới đây được cấu tạo bởi chất trắng bao ngoài, chất xám nằm bên trong ?

 • A. Đại não
 • B. Trụ não
 • C. Tiểu não
 • D. Tất cả các phương án trên

Câu 7: Vì sao xem điện thoai trước khi đi ngủ gây khó ngủ?

 • A. Não bị kích thích hưng phấn.
 • B. Não trung gian bị ức chế hoạt động trao đổi chất.
 • C. Sóng điện từ từ điện thoại gây thôi miên.
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 8: Bộ phận nào của não nối liền trực tiếp với tủy sống ?

 • A. Não trung gian
 • B. Não giữa
 • C. Cầu não
 • D. Hành não

Câu 9: Phần nào không phải là cấu trúc của trụ não?

 • A. Vùng dưới đồi
 • B. Não giữa
 • C. Hành não
 • D. Cầu não

Câu 10: Ở người, trụ não có chức năng chủ yếu là gì ?

 • A. Điều khiển các hoạt động có ý thức của con người.
 • B. Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.
 • C. Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giúp giữ thăng bằng cơ thể.
 • D. Là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

Câu 11: Các đôi dây thần kinh lên não thường bắt chéo ở vị trí nào?

 • A. Đốt sống cổ
 • B. Não trung gian
 • C. Trụ não
 • D. Vùng dưới đồi

Câu 12: Trụ não cấu tạo từ các thành phần nào ?

 • A. Các rễ trước và rễ sau thần kinh
 • B. Chất xám và chất trắng
 • C. Một phần tủy sống
 • D. Chỉ có chất xám hoặc chất trắng

Câu 13: Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não ?

 • A. Cầu não
 • B. Tiểu não
 • C. Não giữa
 • D. Não trung gian

Câu 14: Vì sao luật giao thông quy định người uống rượu bia không được điều khiển phương tiện giao thông?

 • A. Rượu có chứa chất gây ức chế đại não.
 • B. Rượu có chất ảnh hưởng trực tiếp đến tiểu não.
 • C. Rượu có chứa chất ảnh hưởng đến tủy sống.
 • D. Rượu có chứa chất kích thích não trung gian.

Câu 15: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, nhân xám của … là các trung khu thần kinh, nơi xuất phát của các dây thần kinh não.

 • A. tiểu não
 • B. não trung gian
 • C. trụ não
 • D. tiểu não

Câu 16: Nhận định nào sau đây đúng ?

 • A. Chất trắng làm nhiệm vụ xử lý thông tin, gồm các đường dây cảm giác dẫn truyền lên và các đường dây vận động dẫn truyền xuống.
 • B. Chất trắng là nơi xuất phát các đôi dây thần kinh não, gồm các đường dây cảm giác dẫn truyền lên và các đường dây vận động dẫn truyền xuống.
 • C. Chất trắng là nơi xuất phát các đôi dây thần kinh, gồm các đường dây vận động dẫn truyền lên và xuống.
 • D. Chất trắng làm nhiệm vụ dẫn truyền, gồm các đường dây cảm giác dẫn truyền lên và các đường dây vận động dẫn truyền xuống.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 46 sinh 8: Trụ não, tiểu não, não trung gian


 • 38 lượt xem