Giải bài 56 sinh 8: Tuyến yên, tuyến giáp

 • 1 Đánh giá

Hệ nội tiết điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết giúp điều hòa mọi hoạt động sinh lí của cơ thể. Trong bài 56, chúng ta tìm hiểu về hoạt động của 2 tuyến nội tiết: tuyến yên và tuyến giáp. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Tuyến yên

Kết quả hình ảnh cho tuyến yên

 • Vị trí: nằm ở nên sọ, có liên quan đến vùng dưới đồi.
 • Cấu tạo: gồm 3 thùy là thùy trước, thùy giữa (chỉ phát triển ở trẻ em) và thùy sau.
 • Hoạt động của tuyến yên chịu sự tác động của hệ thần kinh.
 • Vai trò:
  • Tiết hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác.
  • Tiết hoocmôn ảnh hưởng đến một số quá trình sinh lý trong cơ thể (thận, dạ con, tuyến sữa)

II. Tuyến giáp

Kết quả hình ảnh cho tuyến giáp

 • Vị trí: nằm trước sụn giáp của thanh quản, nặng 20 – 25 g.
 • Hooc môn là tirôxin có vai trò quan trọng trong trao đổi chất và chuyển hóa ở tế bào.
 • Vai trò: cùng với tuyến cận giáp tham gia điều hòa trao đổi canxi và phốt pho trong máu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 178 - sgk Sinh học 8

Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu (bảng 56 -2):

STTTuyến nội tiếtVị tríTác dụng (vai trò)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 178 - sgk Sinh học 8

Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu Iốt

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp


 • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan