Giải bài 6 sinh 8: Phản xạ

 • 1 Đánh giá

Trong bài này, chúng ta tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của tế bào thần kinh.

I. Lý thuyết

1. Cấu tạo và chức năng của Nơron

 • Cấu tạo của nơron gồm 3 phần:
  • Thân
  • Sợi trục
  • Sợi nhánh
 • Nơron có 2 chức năng chính:
  • Cảm ứng: tiếp nhận và trả lời kích thích
  • Dẫn truyền: khả năng lan truyền xung thần kinh
 • Các loại nơron:
  • Nơron hướng tâm
  • Nơron li tâm
  • Nơron trung gian (nơron liên lạc)

2. Cung phản xạ

a. Phản xạ

 • Là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.

b. Cung phản xạ

 • Cơ quan thụ cảm -> Nơron hướng tâm -> Nơron trung gian -> Nơron li tâm -> cơ quan phản ứng

c. Vòng phản xạ

 • Vòng phản xạ gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Phản xạ là gì ? Hãy lấy ví dụ về phản xạ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 6: Phản xạ


 • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan