Giải bài 4 sinh 8: Mô

 • 1 Đánh giá

Các đơn vị của cơ thể - tế bào trong cơ thể không hoạt động độc lập, đơn lẻ mà phối hợp với nhau tạo thành mô. Vậy mô có đặc điểm như thế nào?

I. Lý thuyết

1. Khái niệm mô

 • Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu tạo giống nhau, đảm nhận chức năng nhất định.

2. Các loại mô

a. Mô biều bì

 • Vị trí: Bao phủ bên ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan rỗng như ống tiêu hóa, dạ con, bóng đái,....
 • Chức năng: bảo vệ, hấp thụ, tiết
 • Đặc điểm: các tế bào xếp sít nhau (tế bào biểu bì và tế bào tuyến)

b. Mô liên kết

 • Vị trí: nằm rải rác trong chất nền
 • Chức năng: tạo ra bộ khung của cơ thể, neo giữ các cơ quan hoặc chức năng đệm
 • Gồm 4 loại mô: mô sợi, mô sụn, mô xương, mô mỡ

c. Mô cơ

 • Vị trí: nằm trong các bó cơ thuộc các cơ quan
 • Chức năng: giúp cơ quan, cơ thể vận động
 • Gồm 3 loại: cơ trơn, cơ vân, cơ tim

d. Mô thần kinh

 • Vị trí: nằm trong hệ thần kinh
 • Chức năng: tiếp nhận và trả lời kích thích, xử lí thông tin và điều hòa các hoạt động sống của cơ thể
 • Đặc điểm: gồm các tế bào thần kinh (nơ ron) và tế bào đệm thần kinh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: So sánh mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo sự phân bố trong cơ thể và khả năng co dãn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: So sánh 4 loại mô theo mẫu ở bảng 4:

Bảng 4. So sánh các loại mô

Mô biểu bìMô liên kếtMô cơMô thần kinh
Đặc điểm cấu tạo
Chức năng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Hãy xác định trên chân giò lợn có những loại mô nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 4: Mô


 • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan