Giải bài 48 sinh 8: Hệ thần kinh sinh dưỡng

 • 1 Đánh giá

Xét theo chức năng, hệ thần kinh được phân thành: Hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng. Trong đó, hệ thần kinh sinh dưỡng lại gồm: phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 48.

A. Lý thuyết

I. Cung phản xạ sinh dưỡng

Cung PX sinh dưỡng

Cung PX vận động

Cq cảm giác

Cq cảm giác

Tk hướng tâm

Tk hướng tâm

TW: sừng bên tủy, trụ não

TƯ:sừng trc, sừng sau của tủy

Tk li tâm

Tk li tâm: sợi trc hạch, sợi sau hạch

Hạch TK

Cq vận động:cơ vân

Cq vận động:cơ trơn, cơ tim và các tuyến

II. Cấu tạo hệ thần kinh sinh dưỡng

 • Cấu tạo gồm:
  • Trung ương thần kinh: não và tủy sống
  • Thần kinh ngoại biên: dây thần kinh và hạch thần kinh
 • Hệ thần kinh sinh dưỡng chia thành 2 phân hệ:
  • Phân hệ giao cảm
   • Trung ương nằm ở chất xám thuộc sừng bên tủy sống (đốt sống ngực I đến đốt sống thắt lưng III)
   • Các noron trước hạch đi tới chuỗi hạch giao cảm và tiếp cận noron sau hạch
  • Phân hệ đối giao cảm
   • Trung ương là nhân xám trong trụ não và đoạn cùng tủy sống
   • Các noron trước hạch đi tới các hạch giao cảm để tiếp cận các noron sau hạch
  • Các sợi trước hạch của 2 phân hệ có bao mielin

III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng

 • Nhờ tác dụng đối lập của 2 phân hệ này mà hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa được hoạt động của các cơ quan nội tạng (cơ trơn, cơ tim và các tuyến)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 154 - sgk Sinh học 8

Trình bày sự giống nhau và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 154 - sgk Sinh học 8

Hãy trình bày phản xạ điều hòa hoạt động của tim và hệ mạch trong các trường hợp sau:

 • Lúc huyết áp tăng cao
 • Lúc hoạt động lao động

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng


 • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan