Hãy trình bày phản xạ điều hòa hoạt động của tim và hệ mạch trong các trường hợp sau

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 154 - sgk Sinh học 8

Hãy trình bày phản xạ điều hòa hoạt động của tim và hệ mạch trong các trường hợp sau:

  • Lúc huyết áp tăng cao
  • Lúc hoạt động lao động

Bài làm:

Điều hòa tim mạch bằng phản xạ sinh dưỡng trong các trường hợp :

  • Lúc huyết áp tăng cao: Thụ quan áp lực bị kích thích, xuất hiện xung thần kinh dẫn truyền về trung ương phụ trách tim mạch nằm trong các nhân xám thuộc bộ phận đối giao cảm, theo dây li tâm (dây X hay mê tẩu) tới tim làm giảm nhịp tim và lực co đồng thời làm dãn các mạch da và mạch ruột gây hạ huyết áp (có thể tham khảo hình 48 – 2 trong bài).
  • Hoạt động lao động
    • Khi lao động xảy ra sự ôxi hóa glucôzơ để tạo năng lượng cần cho sự co cơ, đồng thời sản phẩm phân hủy của quá trình này là CO2tích lũy dần trong máu. (Đúng ra là H+được hình thành do: CO2 + H2O --> (HCO3 - ) + (H+)
    • H+sẽ kích thích thụ quan gây ra xung thần kinh hướng tâm truyền về trung khu hô hấp và tuần hoàn nằm trong hành tủy, truyền tới trung khu giao cảm, theo dây giao cảm đến tim, mạch máu đến cơ làm tăng nhịp tim, lực co tim và mạch máu co giãn để cung cấp O2cần cho nhu cầu năng lượng co cơ, đồng thời chuyển nhanh sản phẩm phân hủy đến các cơ quan bài tiết).
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021