Kể những con đường lây nhiễm HIV/AIDS

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 205 - sgk Sinh học 8

Kể những con đường lây nhiễm HIV/AIDS

Bài làm:

  • Con đường lây truyền:
    • Qua đường máu
    • Qua quan hệ tình dục không an toàn
    • Từ mẹ truyền sang con

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021