Hệ bài tiết có cấu tạo như thế nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 124 - sgk Sinh học 8

Hệ bài tiết có cấu tạo như thế nào?

Bài làm:

 • Hệ bài tiết nước tiểu gồm:
  • Thận: gồm 2 quả với 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu
  • Ống dẫn nước tiểu
  • Bóng đái
  • Ống đái
 • Đơn vị chức năng của thận gồm: cầu thận, nang cầu thận, ống thận

 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021