Trắc nghiệm sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Quá trình trao đổi chất theo 2 cấp độ không thể hiện rõ ở hệ cơ quan nào dưới đây ?

 • A. Hệ hô hấp
 • B. Hệ tiêu hoá
 • C. Hệ bài tiết
 • D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 2: Sản phẩm nào dưới đây không được thải ra môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường

 • A. CO2
 • B. Phân
 • C. Nước tiểu, mồ hôi
 • D. Oxi

Câu 3: Loại dịch cơ thể mà tại đó diễn ra sự trao đổi chất trực tiếp với tế bào là

 • A. nước mô.
 • B. dịch bạch huyết.
 • C. máu.
 • D. nước bọt.

Câu 4: Thành phần nào dưới đây là chất thải của hệ hô hấp ?

 • A. Nước tiểu
 • B. Mồ hôi
 • C. Khí ôxi
 • D. Khí cacbônic

Câu 5: Điều nào sau đây đúng khi nói về trao đổi chất ở cấp độ cơ thể

 • A. Là quá trình cơ thể tiếp nhận từ môi trường ngoài thức ăn, nước, ôxi và thải ra môi trường ngoài các sản phẩm bài tiết, khí cacbonic
 • B. Do sự hoạt động của các hệ cơ quan tiêu hoá, hô hấp, bài tiết.
 • C. Trong cơ thể, thức ăn được biến đổi thành chất dinh dưỡng đơn giản, có thể được hấp thụ vào máu.
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 6: Sự trao đổi chất ở người diễn ra ở mấy cấp độ ?

 • A. 4 cấp độ
 • B. 3 cấp độ
 • C. 2 cấp độ
 • D. 5 cấp độ

Câu 7: Trong quá trình trao đổi chất, máu và nước mô sẽ cung cấp cho tế bào những gì ?

 • A. Khí ôxi và chất thải
 • B. Khí cacbônic và chất thải
 • C. Khí ôxi và chất dinh dưỡng
 • D. Khí cacbônic và chất dinh dưỡng

Câu 8: Điều nào sau đây đúng khi nói về quá trình trao đổi chất ở tế bào?

 • A. Là quá trình trao đổi vật chất giữa tế bào với môi trường trong (máu, nước mô).
 • B. Máu đem chất dinh dưỡng đã được hấp thụ và ôxi cung cấp cho tế bào.
 • C. Máu nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết và khí cacbonic đưa tới các hộ cơ quan bài tiết và hô hấp để từ đó thải ra môi trường ngoài qua hoạt dộng trao đổi chất ở cấp độ cơ thể.
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 9: Trong quá trình trao đổi chất ở cấp độ tế bào, trừ khí cacbônic, các sản phẩm phân huỷ sẽ được thải vào môi trường trong và đưa đến

 • A. cơ quan sinh dục.
 • B. cơ quan hô hấp
 • C. cơ quan tiêu hoá.
 • D. cơ quan bài tiết.

Câu 10: Tại sao mùa đông hay đi tiểu nhiều hơn?

 • A. Các mạch máu dãn, tăng lưu thông đến da và các cơ quan nội tạng quan trọng, giúp chúng giữ ấm.
 • B. Mạch máu co lại làm huyết áp giảm, lúc này thận làm việc nhiều để tăng thể tích máu và huyết áp, chất lỏng dư thừa tạo thành nước tiểu.
 • C. Mạch máu co lại làm huyết áp tăng, lúc này thận làm việc nhiều để giảm thể tích máu và hạ huyết áp, chất lỏng dư thừa tạo thành nước tiểu.
 • D. Mạch máu co lại làm huyết áp tăng, lúc này thận làm việc nhiều để tăng thể tích máu và hạ huyết áp, chất lỏng dư thừa tạo thành nước tiểu.

Câu 11: Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm những gì ?

 • A. Thức ăn, nước, muối khoáng
 • B. Ôxi, thức ăn, muối khoáng
 • C. Vitamin, muối khoáng, nước
 • D. Nước, thức ăn, ôxi, muối khoáng

Câu 12: Tại sao nên uống 2 lít nước mỗi ngày?

 • A. Nước đóng vai trò vận chuyển chất dinh dưỡng đi đến khắp các tế bào để nuôi cơ thể
 • B. Thông qua quá trình vận chuyển, nước đem theo các chất độc tố, cặn bã ra ngoài thông qua đường tiêu hóa
 • C. Nước điều tiết nhiệt độ cơ thể
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 13: Trong quá trình trao đổi chất ở tế bào, khí cacbônic sẽ theo mạch máu tới bộ phận nào để thải ra ngoài ?

 • A. Phổi
 • B. Dạ dày
 • C. Thận
 • D. Gan

Câu 14: Hệ cơ quan nào là cầu nối trung gian giữa trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể ?

 • A. Hệ tiêu hoá
 • B. Hệ hô hấp
 • C. Hệ bài tiết
 • D. Hệ tuần hoàn

Câu 15: Tại sao những người béo phì thường là những người ít vận động?

 • A. Ít vận động dẫn đến sự chuyển hóa trong tế bào ít, nên các chất dinh dưỡng không dùng hết sẽ tích trữ tạo nên các lớp mỡ.
 • B. Ít vận động giúp tăng khả năng trao đổi chất nên cơ thể hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn.
 • C. Ít vận động sẽ dẫn đến sự chuyển hóa trong tế bào nhiều, nên cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn.
 • D. Cơ thể cần nhiều thời gian để hấp thụ chất dinh dưỡng nên vận động bị hạn chế.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 31 sinh 8: Trao đổi chất


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021