Giải bài 31 sinh 8: Trao đổi chất

 • 1 Đánh giá

Cũng như các sinh vật khác, con người luôn trao đổi chất và năng lượng trong quá trình sống. Vậy quá trình đó diễ ra như thế nào? Trao đổi chất và năng lượng ở người giống và khác động, thực vật như thế nào? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 31 đê giải đáp các vấn đề trên.

A. Lý thuyết

I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài

 • Môi trường cung cấp cho cơ thể: oxi, thức ăn, nước và muối khoáng
 • Cơ thể thải ra môi trường: CO2, các chất bã, sản phẩm phân hủy
 • Các cơ quan thực hiện trao đổi chất ở cấp độ cơ thể: hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết

II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong

 • Môi trường trong: máu, nước mô, bạch huyết
 • Tế bào nhận oxi và các chất dinh dưỡng từ máu và nước mô
 • Môi trường trong nhận lại các sản phẩm phân hủy

III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào

 • Trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể là 2 quá trình song song, thống nhất giúp cơ thể tồn tại và phát triển:
  • Trao đổi chất ở tế bào là cơ sở của trao đổi chất ở cấp độ cơ thể
  • Trao đối chất ở cấp độ cơ thể là tiền đề cho trao đổi chất ở cấp độ tế bào diễn ra

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 101 - sgk Sinh học 8

Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 101 - sgk Sinh học 8

Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3*: Trang 101 - sgk Sinh học 8

Phân biệt sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào. Nêu mối quan hệ về sự trao đổi chất ở hai cấp độ này.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 31: Trao đổi chất


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021