Giải bài 7 sinh 8: Bộ xương

  • 1 Đánh giá

Bộ xương là bộ phận nâng đỡ, bảo vệ cơ thể, là nơi bám của các cơ. Bộ xương ở người trưởng thành có khoảng 206 xương, phân hóa thành nhiều loại khác nhau. Vậy bộ xương người được phân chia như thế nào?

A. Lý thuyết

I. Các phần chính của bộ xương

  • Xương đầu: xương sọ và xương mặt
  • Xương thân: 30 xương đốt sống, 12 đôi xương sườn và xương ức
  • Xương chi: xương tay, xương chân

II. Các khớp xương

  • Khớp động
  • Khớp bán động
  • Khớp bất động

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Bộ xương người gồm mấy phần ? Mỗi phần gồm những xương nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của con người?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu rõ vai trò của từng loại khớp.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 8 bài 7: Bộ xương


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021