Nêu rõ vai trò của từng loại khớp

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu rõ vai trò của từng loại khớp.

Bài làm:

Câu 3: Vai trò của các loại khớp :

  • Khớp động : giúp cơ thể có những cử động linh hoạt đáp ứng được những yêu cầu lao động và hoạt động phức tạp.
  • Khớp bán động : giúp cơ thể mềm dẻo trong dáng đi thẳng và lao động phức tạp , cử động của khớp hạn chế.
  • Khớp bất động là loại khớp không cử động được.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021