Trắc nghiệm sinh học 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Tá tràng nằm ở vị trí nào?

 • A. Nơi tiếp giáp giữa ruột non và ruột già
 • B. Đoạn đầu của ruột non
 • C. Đoạn cuối của ruột non
 • D. Đoạn cuối của ruột già.

Câu 2: Lớp cơ của thành ruột non được cấu tạo từ mấy loại cơ ?

 • A. 1 loại
 • B. 4 loại
 • C. 3 loại
 • D. 2 loại

Câu 3: Hoạt động tiêu hóa chủ yếu ở ruột non là?

 • A. Biến đổi hóa học
 • B. Biến đổi lí học
 • C. Biến đổi cơ học
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 4: Lớp niêm mạc ruột non có chứa:

 • A. Tuyến ruột
 • B. Lông nhung
 • C. Tế bào tiết chất nhày
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 5: Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu

 • A. đóng tâm vị.
 • B. mở môn vị.
 • C. đóng môn vị.
 • D. mở tâm vị.

Câu 6: Sau khi trải qua quá trình tiêu hóa ở ruột non, protein sẽ được biến đổi thành:

 • A. Glucozo
 • B. Axit béo
 • C. Axit amin
 • D. Glixerol

Câu 7: Lớp niêm mạc ruột không có vai trò nào dưới đây?

 • A. Nhào trộn thức ăn
 • B. Tạo lực đẩy thức ăn xuống phần tiếp theo của ruột
 • C. Làm tăng diện tích tiếp xúc với thức ăn
 • D. Tạo viên thức ăn

Câu 8: Sản phẩm cuối cùng được tạo ra ở ruột non sau khi kết thúc biến đổi hóa học là:

 • A. Đường đơn, axit amin, glixerin, axit béo
 • B. Axit amin, glixerin, axit béo, đường đôi
 • C. Đường đơn, lipit, axit amin
 • D. Đường đơn, glixerin, protein, axit béo

Câu 9: Dịch ruột và dịch mật đổ vào bộ phận nào của ống tiêu hoá ?

 • A. Tá tràng
 • B. Manh tràng
 • C. Hỗng tràng
 • D. Hồi tràng

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Ruột non nối tiếp với môn vị dạ dày
 • B. Đoạn đầu của ruột non là đại tràng
 • C. Ruột non có hai đoạn là hồi tràng và hổng tràng
 • D. Ruột non tiết ra dịch ruột

Câu 11: Dịch mật bao gồm

 • A. Muối mật và muối kiềm
 • B. Muối mật và HCl
 • C. Muối mật và muối trung hòa
 • D. Muối mật và muối acid

Câu 12: Lớp cơ của thành ruột non có vai trò nào sau đây ?

1. Dự trữ chất dinh dưỡng, phòng khi cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng vì nguyên nhân nào đó

2. Co bóp tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ống tiêu hoá

3. Co bóp giúp thức ăn thấm đều dịch tuỵ, dịch mật và dịch ruột, tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn

 • A. 1, 2, 3
 • B. 1, 3
 • C. 1, 2
 • D. 2, 3

Câu 13: Các hoạt động tiêu hóa ở ruột non là:

 • A. Chỉ có biến đổi hóa học
 • B. Chỉ có biến đổi lí học
 • C. Có cả biến đổi lí học và hóa học
 • D. Không còn diễn ra biến đổi lí học và hóa học

Câu 14: Khi không có kích thích của thức ăn, cơ quan nào dưới đây không tiết ra dịch tiêu hoá ?

 • A. Tất cả các phương án còn lại
 • B. Gan
 • C. Ruột non
 • D. Tuỵ

Câu 15: Trong ống tiêu hoá ở người, dịch ruột được tiết ra khi nào ?

 • A. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc dạ dày
 • B. Khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột
 • C. Khi thức ăn chạm vào lưỡi
 • D. Tất cả các đáp án trên

Câu 16: Thức ăn được hấp thụ chủ yếu ở đâu?

 • A. Ruột non
 • B. Ruột già
 • C. Dạ dày
 • D. Gan

Câu 17: Loại dịch tiêu hóa nào dưới đây có vai trò nhũ tương hóa lipit?

 • A. Dịch tụy
 • B. Dịch mật
 • C. Dịch vị
 • D. Dịch ruột

Câu 18: Trong các bộ phận dưới đây, quá trình tiêu hoá thức ăn về mặt hoá học diễn ra mạnh mẽ nhất ở bộ phận nào ?

 • A. Hồi tràng
 • B. Hỗng tràng
 • C. Dạ dày
 • D. Tá tràng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 28 sinh 8: Tiêu hóa ở ruột non


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021