Trình bày những đặc điểm tiến hóa của hệ cơ người

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trình bày những đặc điểm tiến hóa của hệ cơ người

Bài làm:

Câu 2:

  • Cơ mặt, cơ lưỡi phân hóa, phát triển
  • Cơ mông, cơ đùi, cơ bắp chân phát triển
  • Cơ vận động cánh tay, bàn tay và cơ vận động ngón cái phát triển
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021