Mô tả cấu tạo của cầu mất nói chung và màng lưới nói riêng

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 158 - sgk Sinh học 8

Mô tả cấu tạo của cầu mất nói chung và màng lưới nói riêng.

Bài làm:

 • Cầu mắt:
  • Màng cứng: nằm ngoài cùng có nhiệm vụ bảo vệ phần trong của cầu mắt. Phía trước của màng cứng là màng giác trong suốt để ánh sáng đi qua vào trong cầu mắt.
  • Màng mạch: phía trước là lòng đen,lỗ đồng tử, thủy dịch và thể thủy tinh.
  • Màng lưới: gồm các tế bào thụ cảm thị giác (tế bào nón và tế bào que), phía sau có điểm mù và điểm vàng
 • Cấu tạo màng lưới:
  • Tế bào nón: tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc
  • Tế bào que: tiếp nhận ánh sáng yếu
  • Điểm vàng là nơi tập trung các tế bào nón
  • Điểm mù không có tế bào thụ cảm thị giác

 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021