Nếu các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho tim mạch

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nếu các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho tim mạch.

Bài làm:

Câu 3:

  • Cần bảo vệ tim mạch tránh các tác nhân:
    • Khắc phục và hạn chế các nguyên nhân làm tăng nhịp tim và huyết áp không mong muốn
    • Tiêm phòng các bệnh có hại cho tim mạch
    • Hạn chế ăn các thực ăn có hại cho tim mạch
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021