Để phòng cảm nóng, cảm lạnh, trong lao động và sinh hoạt hằng ngày em cần phải chú ý những điểm gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 106 - sgk Sinh học 8

Để phòng cảm nóng, cảm lạnh, trong lao động và sinh hoạt hằng ngày em cần phải chú ý những điểm gì?

Bài làm:

  • Cần tăng cường rèn luyện thân thể để tăng khả năng chịu đừng khi nhiệt độ môi trường thay đổi
  • Khẩu phần phải đảm bảo đủ chất và đủ lượng, cụ thể :
    • Đủ chất: là đủ các thành phần dinh dưỡng cần cho sự phát triển bình thường của từng lứa tuổi và thể trạng.
    • Đủ lượng: phù hợp với nhu cầu của từng loại đối tượng (già, trẻ, lao động chân tay hay lao động trí óc, lao động nặng hay nhẹ ...).
  • Giữ ấm cơ thể, nơi sống vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè bằng các phương tiện chống nóng, lạnh (quần, áo, quạt, ...)

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021