Trong các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 130 - sgk Sinh học 8

Trong các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?

Bài làm:

  • Thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu:
    • Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như hệ bài tiết nước tiểu
    • Khẩu phần ăn uống hợp lí
    • Đi tiểu đúng lúc

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021