Hãy giải thích vì sao trong thời kì thuộc Pháp, đồng bào các dân tộc Việt Bắc và Tây Nguyên phải đốt cỏ tranh lấy tro để ăn

  • 1 Đánh giá

Câu 3*: Trang 110 - sgk Sinh hoc 8

Hãy giải thích vì sao trong thời kì thuộc Pháp, đồng bào các dân tộc Việt Bắc và Tây Nguyên phải đốt cỏ tranh lấy tro để ăn.

Bài làm:

  • Vào thời kì thuộc Pháp, chúng cấm vận và hạn chế các thực phẩm, lương thực cho nhân dân ta: gạo, muối, ...
  • Trong tro của cỏ tranh có một số muối khoáng tuy không nhiều và chủ yếu là muối kali.

=> Vì vậy, đồng bào ta dùng tro cỏ tranh ăn thay thế tạm thời cho muối ăn.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021