Trình bày cơ chế điều hòa thân nhiệt trong các trường hợp : Trời nóng, trời oi bức và khi trời rét

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 106 - sgk Sinh học 8

Trình bày cơ chế điều hòa thân nhiệt trong các trường hợp : Trời nóng, trời oi bức và khi trời rét.

Bài làm:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021